Vinterförvaring för en robotgräsklippare

En sak man måste tänka på när man har en robotgräsklippare är vinterförvaringen. En robotgräsklippare kan ha en otroligt lång livslängd om man sköter om den på rätt sätt. I de modernaste robotgräsklipparnas instruktionsböcker brukar det finnas riktlinjer för vad man bör göra innan man lägger sin robotgräsklippare på vinterförvaring.

Antingen tar du hand om din robotklippare själv under vintern eller så kan du lämna in den till oss för vinterförvaring, då gör vi allt vad som krävs för att din robotgräsklippare ska vara i topp form inför nästa säsong.

Inför vinterförvaringen av maskinen är det viktigt att man kontrollerar skicket på de delar avrobotgräsklipparen som kan slitas. Framförallt är det viktigt att man gör en kontroll på knivarna. Knivarna är det viktigaste i din robotgräsklippare och det gäller att de inte rostar eller skadas på något annat sätt under vinterförvaringen.

Batteriet i en robotgräsklippare är också en kritisk del och bör behandlas på ett bra sätt. För att batteriet ska hålla så länge som möjligt och man ska slippa att byta ut det så bör det laddas upp till full stryka innan man lägger gräsklipparen på vinterförvaring. Det rekommenderas inte att lägga en robotgräsklippare med ett halvladdat eller helt urladdat batteri på vinterförvaring.

Kontakta oss

I värsta fall så dör batteriet helt under vintern och man tvingas köpa ett nytt. Det rekommenderas starkt att man också laddar batteriet ett par gånger under vinterförvaringen. Det kan räcka med att ladda batteriet en gång i mitten av vinterförvaringstiden. Men det skadar inte att ladda det upp till tre gånger under vintern. Detta görs för att säkerställa att batteriet inte tar skada och för att det ska fungera som det ska även efter vinterförvaringen.

Vidare är det otroligt viktigt att man förvarar sin robotgräsklippare i en miljö som är torr och frostfri över vintern. Det brukar gå bra att förvara robotgräsklipparen i ett garage eller källare. Det rekommenderas inte att förvara en robotgräsklippare utomhus. Det kan leda till att maskinen rostar. Om man har dåligt med plats för att förvara sin robotgräsklippare finns det framtagna vägghängare som är speciellt framtagna för att hänga robotgräsklipparen på ett bra sätt.

Det är viktigt att man även förvarar laddstationen för robotgräsklippare under vintern. Det bästa är om man även förvarar laddstationen i en torr miljö under vinterförvaringen.