Husqvarna PDI – Inspektion före leverans

Följande skyldigheter kommer Årstad Skog & trädgård att utföra vid beställning av en Husqvarna® produkt för att du som kund skall känna trygghet och glädje vid användandet:

1. Årstad Skog & trädgård är en servande fackhandlare vilket innebär att vid köp av en Husqvarna produkt kommer vi att packa upp, färdigmontera, utföra leveranskontroller samt i förekommande fall även installera sålda maskiner hos kund. Vid weborder påvisar kunden att den är kapabel att informera sig om beställda produkters korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel genom produkternas bifogade instruktionsmanualer, support genom Entreprenadbutikens kundtjänst.

2. Produkten kommer att överlämnas till er redo för användning, tillsammans med all nödvändig dokumentation och alla verktyg eller tillbehör som ska tillhandahållas. Vi kommer ge er instruktioner om produktens korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel enligt produktens instruktionsmanual.